POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Poświęcenie kwatery robotników przymusowych.

W środę, 27 września 2023 r. na cmentarzu Hauptfriedhof w Stuttgarcie odbyło się odsłonięcie odnowionej kwatery robotników przymusowych.

W uroczystości udział wzięli: Ambasador RP Dariusz Pawłoś, Konsul Jan Malkiewicz z Monachium, p. Jakub Deka z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, burmistrz Stuttgartu dr Fabian Mayer, p. Jerzy Platajs, dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz przedstawiciele wspólnot wyznaniowych: p. Michael Kashi ze wspólnoty judaistycznej, Pfarrerin Bettina Hoy ze wspólnoty ewangelickiej oraz duszpasterze naszej parafii: o. Tomasz Sadowski CSsR, o. Henryk Sitko CSsR, o. Rafał Nowak CSsR i o. Roman Michalec CSsR oraz liczni przedstawiciele Polonii.

W ramach prac, zrealizowanych we współpracy z rzeźbiarzem i artystą Markiem Moderauem, przeprowadzono renowację kwatery, odnowiono kamienne elementy, ustawiono stelę z krzyżem łacińskim i tablice z nazwiskami 226 obywateli Polski, których tożsamość udało się ustalić. Renowacja grobów, stworzenie imiennego upamiętnienia oraz tablicy informacyjnej to wspólny projekt Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, Konsulatu Generalnego RP w Monachium oraz władz stolicy kraju związkowego Stuttgart. Prace renowacyjne i konserwatorskie zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej.  

***

Na cmentarzu w Stuttgarcie znajduje się kilka kwater grobów ofiar obu wojen, w tym m.in., ofiar nazistowskiej eutanazji, bombardowań i poległych żołnierzy z okresu drugiej wojny światowej. W północno-zachodniej części cmentarza położone są trzy kwatery (nr 21, 24 i 26) z grobami robotników przymusowych z Europy Środkowej i Wschodniej. Na terenie jednej z nich (nr 26), gdzie znajduje się większość grobów Polaków, ustawiono w nieregularnych odstępach 20 kamiennych tablic z nazwiskami ok 360 ofiar, które straciły życie w latach 1941–1945. Poniżej kwatery nr 26, w dwóch podłużnych kwaterach 24 i 21 ustawiono 9 kamiennych steli – jedna z prawosławnym krzyżem, pozostałe z nazwiskami około 200 ofiar z Europy Wschodniej.

Obywatele polscy pochowani są również w kwaterze nr 41, w której pochowano ofiary nalotów bombowych, w tym najbardziej tragicznego z 12 września 1944 roku.

W sumie na cmentarzu spoczywa około 970 więźniów, robotników przymusowych, displaced persons i ich dzieci, którzy stracili życie w czasie drugiej wojny światowej lub zmarli niedługo po jej zakończeniu. 


Klikając powyższy link video zgadzasz się z polityką prywatności Google