POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Sakramenty

Chrzest Święty

Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ...

Eucharystia

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy...

Spowiedź

I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...

Bierzmowanie

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego...

Małżeństwo

Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...

Kapłaństwo

Niech przystąpią mający przyjąć święcenia kapłaństwa...

Namaszczenie Chorych

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego...