POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Kręgi Szenstackie

Czym jest Szensztat?

Ruch Szensztacki powstaje 18 października 1914 roku, jako duchowa wspólnota wewnątrz Kościoła katolickiego. Jego Założyciel i duchowy ojciec – Józef Kentenich (1885 – 1968) potrafił wydobyć na światło dzienne wartość człowieka i ukazać ją innym. W jego pracy kapłana i pedagoga, idea nowego człowieka w nowej wspólnocie przybierała coraz wyraźniejsze kształty. Dziś w Ruchu Szensztackim istnieje ponad dwadzieścia różnych wspólnot: młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni, żyjący samotnie i rodziny, kapłani i świeccy. Wspólna duchowość, przymierze miłości z Maryją a także tzw. sanktuarium, które jako kopię Prasanktuarium – kaplicę z Szensztatu, można dziś znaleźć w ponad 180 miejscach na wszystkich kontynentach – jednoczą i łączą różne wspólnoty i narodowości Ruchu Szensztackiego. We współdziałaniu Boga i człowieka zachodzi rozwój ludzkiej osobowości. Przeżywamy sami: Bóg jest pośrodku, we mnie, w moim i naszym wspólnym środowisku życia. To połączenie nieba z ziemią, kroczenie wspólną drogą, nazywamy przymierzem miłości. Szczególne miejsce w tej rzeczywistości zajmuje Niewiasta, w której Bóg zamieszkał w sposób szczególny – Maryja. Chcemy poważnie i dosłownie traktować naszą odpowiedzialność człowieka i chrześcijanina. Chrześcijańskie zabarwienie człowieka, społeczeństwa, kultury i świata pracy nie jest już dzisiaj zapewnione przez ciasne struktury i ogólnie obowiązujące normy, lecz przez samodzielne, wolne i silne osobowości, które w przymierzu z Bogiem, czerpiąc siły z naszego sanktuarium i we wzajemnej łączności kształtują swoje życie i świat według chrześcijańskich wartości.

Kręgi Szensztackie w Stuttgarcie

W Polskiej Parafii w Struttgarcie obecnie działają następujące Kręgi Szensztackie:

Kręgi w Böblingen: 

- A. Kawaletz -5 rodzin,  E. Bartos - 8 rodzin,  D. Dudziak - 5 rodzin,  A. Kolek -10 rodzin;

Kręgi w Tübingen:

- P.Baran - 6 rodzin oraz jeden krąg anonimowy;

Kręgi w Kirchheim u. Teck:

- Werner - 10 rodzin,  Socha -10 rodzin;

Kręgi w Stuttgart: 

- Polap - 6 rodzin,  Heyduk - 7 rodzin, Firley - 5 rodzin,  Gniady - 10.

Może przynależeć do nich każdy, kto wyrazi taką wolę. Chodzi o przyjmowanie raz w miesiącu niewielkiej kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej, Trzykroć Przedziwnej.