POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Msza narodów

W niedzielę 8 października br. w ramach „Tübinger Kulturwoche” w kościele St. Johannes odbyła się Msza św. z udziałem siedmiu parafii obcojęzycznych.  Organizatorem, jak co roku, był diakon Bernward Hecke. Zarówno liturgia, jak i oprawa muzyczna Mszy św. były w językach: niemieckim, polskim, chorwackim, włoskim, hiszpańskim, syro-malabarskim, ukraińskim oraz erytrejskim. We Mszy św. uczestniczyli wierni z wielu innych stron świata, m.in. z krajów Afryki oraz z Indonezji.  Mszę św. celebrowali ks. Tijmon Parathanath, o. Milan Gelo OFM oraz ks. Abba Yosieph. Po Mszy św. podczas niesienia darów każda z parafii obcokrajowców przyniosła dar ołtarza. Nasze parafianki z ośrodka w Tübingen, ubrane w piękne stroje krakowskie, przyniosły chleb oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej z intencją, aby Najświętsza Maryja Panna chroniła nas i cały świat przed przemocą, wojną i klęskami. Również modlitwa powszechna była przygotowana przez każdą z zagranicznych parafii. Każda z parafii przygotowała modlitwę w intencjach, które najbardziej leżały na sercu ich wspólnocie. W języku polskim modliliśmy się za wszystkich, którzy zmuszeni sytuacją materialną muszą pracować za granicami kraju, narażeni na tęsknotę za bliskimi i osamotnienie.

Po Mszy św. w domu wspólnotowym odbyło się spotkanie przy suto zastawionych stołach. Był polski bigos, żurek i polska tradycyjna sałatka warzywna. Wielką popularnością cieszył się przygotowany przez wspólnotę ukraińską oryginalny ukraiński barszcz i bliny. Był czas na rozmowy, śpiew i bliższe poznanie się.