POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Kalendarz adwentowy

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Czy doświadczyłeś kiedyś jakiegoś cudu, który w twoim życiu zdziałał sam Pan Bóg?

Może tak, może nie. A może nie odkryłeś go jeszcze?

Są różne cuda; te małe i te wielkie. Są cuda jawne, o których możemy usłyszeć, że się wydarzyły, poświadczone różnymi świadectwami. Ale są i cuda zakryte, które nigdy nie wyjdą na jaw.

Dziś chcemy przypomnieć sobie o wyjątkowym cudzie zdziałanym przez samego Boga. Tego cudu doświadczyła Maryja. Tego cudu doświadczył Jej Syn, Jezus. Gdy poczęta została Maryja, Pan Bóg, uwolnił przyszłą Matkę Syna Bożego od zmazy grzechu pierworodnego. Została poczęta niepokalanie. Przeglądamy się w tej niewinności, śpiewając nową pieśń. My oczyszczeni ze zmazy grzechu pierworodnego przez sakramentu chrztu, ale przecież potem wciąż grzeszni.

Pamiętajmy, że gdy zgrzeszymy, odejdziemy od Boga zawsze możemy przyjść i klęknąć u kratek konfesjonału, doświadczyć cudu i po otrzymaniu rozgrzeszenia poczuć w sobie coś z bezgrzeszności Matki Bożej.

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.


Klikając powyższy link video zgadzasz się z polityką prywatności Google