POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Informator parafialny

Jezusa powołał pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Jana Chrzciciela i poszli za Nim, by Go bliżej poznać. Również dzisiaj Jezus powołuje do różnorakich posług we wspólnocie Kościoła. Dlatego niech nie gaśnie w nas pragnienie poznawania i zbliżania się do Jezusa. Może nam w tym pomóc zaangażowanie się w działalność istniejących grup modlitewnych i apostolskich naszej parafii. Więcej informacji znajdziecie w folderze parafialnym, na stronie internetowej i na aplikacji naszej parafii.