POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Akolitat Daniela Ulbricha

W Seminarium Duchownym św. Hieronima w Augsburgu do kapłaństwa przygotowuje się nasz parafianin Daniel Ulbrich. Przygotowanie seminaryjne obejmuje nie tylko studiowanie teologii, ale jest też formacją duchową i pastoralną. Przygotowanie pastoralne przewiduje między innymi udzielenie tzw. posług lektoratu i akolitatu. Uroczystościom udzielenia takich właśnie posług, które odbyły się 1 lutego w kościele seminaryjnym, przewodniczył bp pomocniczy diecezji Augsburg Anton Losinger. Z jego rąk br. kleryk Daniel przyjął posługę akolitatu. Od tego dnia może także nosić strój duchownego.

Posługi akolitatu udziela biskup (lub wyższy przełożony zakonny) przygotowanym osobom podległym jego jurysdykcji. W czasie obrzędu przewodniczący liturgii odmawia nad kandydatami modlitwę błogosławieństwa, po której, na znak dopuszczenia do służby Eucharystii, każdemu kandydatowi z osobna przekazuje patenę z chlebem i kielich z winem. Wypowiada przy tym pouczenie: „Przyjmij naczynie z chlebem i winem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim.” Akolita ma pierwszeństwo przed innymi świeckimi w wypełnianiu szeregu funkcji podczas Mszy świętej. Do właściwych akolitom zadań należy m.in: przygotowanie ołtarza (umieszczenie na nim korporału, puryfikaterza, palki, kielicha oraz mszału), asystowanie kapłanowi podczas okadzenia darów, krzyża i ołtarza a następnie okadzanie kapłana i wiernych, pomoc w rozdzielaniu Komunii Świętej (akolita jest z urzędu szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej, którą może również zanosić do chorych lub w wypadku konieczności podać umierającemu jako wiatyk), puryfikowanie i porządkowanie naczyń liturgicznych po rozdzieleniu Komunii. Akolita ustanowiony obrzędem może również wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, nie ma natomiast prawa udzielenia Nim błogosławieństwa.

Razem z Danielem Ulbrichem posługę akolitatu przyjęło jeszcze 5 alumnów IV i V roku studiów seminaryjnych. Po ostatnim roku (V) studiów alumni udają się na roczne praktyki pastoralne, po których przyjmują święcenia diakonatu. Po kolejnym roku przebywania na parafii jako diakoni, następują święcenia kapłańskie. Obecnie w Seminarium Duchownym św. Hieronima w Augsburgu do kapłaństwa przygotowuje 23 alumnów. Polecamy stronę internetową seminarium www.priesterseminar-augsburg.de, z której dowiemy się o szczegółach życia seminaryjnego, jak również zobaczymy naszego parafianina na fotografiach czy w trailerze "Hier bin ich!"