POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Droga krzyżowa dwóch serc

W pierwszą sobotę marca odbyła się plenerowa droga krzyżowa w Wurmlingen. Nabożeństwo poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego odmówiona u podnóża wzniesienia, na którym znajduje się kaplica. Parafianie szli drogą krzyżową, wpatrując się w Najświętsze Serce Jezusa oraz w Niepokalane Serce Maryi. Niosąc przyniesione przez siebie krzyże, pragnęli wynagradzać za wszystkie grzechy, obojętność i brak miłości, którymi ranione są Najświętsze Serca. Wspólne rozważania męki Pańskiej przeplatały się ze śpiewem przy wtórze gitary. Modlono się między innymi „Panie Jezu, udziel nam łaski ciągłego trwania moim sercem przy Twoim Sercu i Sercu Twojej Niepokalanej Matki”.

Po wejściu na kalwarię wierni mieli możliwość zwiedzić kaplicę i wysłuchać historii jej powstania oraz przebudowy. Można było także odwiedzić krypty ulokowane pod kaplicą.