POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Wizytacja prowincjalna

W Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) po świętach Bożego Narodzenia rozpoczęła się wizytacja kanoniczna, która potrwa do czerwca 2025r.  Celem wizytacji jest lepsze poznanie współbraci i wspólnot, co z kolei jest nieodzowne dla właściwego animowania i koordynowania życia apostolskiego. Hasłem wizytacji są słowa zaczerpnięte z konstytucji 78 Redemptorystów: Dojrzali misjonarze oddani wspólnemu głoszeniu Ewangelii ubogim. Dla zrealizowania tego celu, wizytatorzy prowadzą różnorakie spotkania, uczestniczą w nabożeństwach i eucharystii, głoszą słowo Boże.

W naszej wspólnocie redemptorystowskiej wizytacja trwała od 29.02 do 3.03. Podczas wizytacji obecni byli wśród nas: o. Prowincjał Dariusz Paszyński CSsR i o. Wikariusz Prowincjała Mariusz Mazurkiewicz CSsR. W czwartek, 29 lutego ojcowie wizytatorzy obecni byli we wspólnocie w Böblingen; w piątek i sobotę (1-2 marca) w Stuttgarcie, a w niedzielę 3 marca we wszystkich ośrodkach duszpasterskich. O Prowincjał wygłosił homilię w: Stuttgart-St. Thomas, Böblingen, Tübingen i Kirchheim u. Teck, natomiast o. wikariusz w: Schorndorf, Stuttgart-Wangen oraz w Backnang. 

Bardzo ważnym wydarzeniem podczas wizytacji było spotkanie z przedstawicielami rady pastoralnej i przedstawicielami grup działających przy parafii. Odbyło się ono, w sobotę 2 marca w Stuttgarcie. Na początku spotkania o. proboszcz Tomasz Sadowski CSsR przedstawił, krótki rys parafii, następnie każdy uczestnik spotkania mógł przedstawić grupę, którą reprezentuje. Na zakończenie spotkania o. Prowincjał podziękował wszystkim za wsparcie i zaangażowanie. Zachęcił również wszystkich do dalszego, świadomego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła.