POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczął się Wielki Tydzień, w którym przeżywamy najważniejsze wydarzenia historii zbawienia - mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Po odczytaniu Ewangelii o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy przeszliśmy w procesji z palmami wewnątrz kościoła ze śpiewem pieśni "Wjeżdża, Król nasz i Zbawiciel do Jerozolimy". Słowa z tej pieśni "Hosanna, hosanna Synowi Bożemu! Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!" przypomniały nam, jaki był cel wjazdu Jezusa do Świętego Miasta. Podczas mszy świętej została wyśpiewana z podziałem na rolę Męka Pańska. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.