POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Dzień Przymierza

Jak co roku w ostatnią sobotę kwietnia w Schönstatt odbył się tzw. Polski Dzień Przymierza. Również tym razem spotkanie zgromadziło kilkuset wiernych z wielu polonijnych parafii w Niemczech, zaangażowanych w ruchu szensztackim. Była także grupa pielgrzymów z naszej parafii, która udała się tam autokarem. Organizatorem i prowadzącą Dzień Przymierza była już po raz drugi s. Antonia Stanek, mająca pieczę nad polskimi Kręgami Szensztackimi w Niemczech. W programie dnia, przed południem, odbyło się m.in. audiowizualne „spojrzenie” na rok 2023, czyli prezentacja wydarzeń związanych z ruchem rodzin Szensztackich oraz spotkań s. Antonii, jakie miały miejsce w różnych polonijnych parafiach. W ramach bloku przedpołudniowego, który odbywał się w auli znajdującej się pod Kościołem Adoracji, wysłuchaliśmy także trzech poruszających świadectw o przemianie życia i nawróceniu, jakie dokonały się dzięki pielgrzymującej Matce Bożej. W tzw. impulsie tematycznym s. Antonia, nawiązując do hasła Dnia Przymierza – „Moje serce – Twoim sanktuarium” przedstawiła historię rozwoju idei sanktuarium pielgrzymującej Matki Bożej. Niespodzianką, zapisaną na programie wydarzenia, okazało się przybycie ks. biskupa Dominikusa Schwaderlappa, który wygłosił też do zgromadzonych konferencję o Maryi jako Matce, Królowej i Zwyciężczyni. Ks. bp Schwaderlapp jest biskupem pomocniczym archidiecezji kolońskiej, odpowiedzialnym za duszpasterstwo międzynarodowe.

W programie popołudniowym, po przerwie obiadowej, w Prasanktuarium odbył się uroczysty obrzęd Przymierza Miłości - oddania swojego życia Matce Bożej, którego dokonało ponad 30 osób. Dzień Przymierza zakończył się w tzw. kościele pielgrzymkowym, w którym odbyło się najpierw nabożeństwo eucharystyczne a następnie Msza św. koncelebrowana przez przybyłych z pielgrzymami kapłanów (z nami pielgrzymował o. Henryk); przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Wiesław Soja – proboszcz Polskiej Parafii w Karlsruhe.

Warto dodać, że w Niemczech istnieje ponad 530 kręgów Kręgów Szensztackich. Dwanaście z nich działa przy naszej polonijnej parafii, a ich animatorką jest Ania Kawaletz. Powołaniem i zadaniem ruchu szensztackiego jest łączenie wiary z życiem codziennym na wzór Maryi. Stąd też szczególna cześć członków ruchu do Matki Jezusa w obrazie Mater Ter Admirabilis (MTA) - Trzykroć Przedziwnej Matki.