POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Zakończenie roku katechetycznego

W niedzielę 7 lipca 2024 r. zakończyliśmy w naszej parafii rok katechetyczny 2023/2024. W Böblingen na katechezy przyparafialne uczęszczało łącznie 34 dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Najmłodsze dzieci spotykały się w grupie przedszkolno-przedkomunijnej prowadzonej przez p. Kamilę Wojnar (6 dzieci). Katechezy dla dzieci pierwszokomunijnych prowadził o. Henryk Sitko CSsR (18 dzieci). Katechezy w grupie pokomunijnej prowadziła p. Dorota Dudziak (10 dzieci).

Przed uroczystym wręczeniem świadectw oraz nagród o. Henryk podziękował dzieciom za aktywny udział w katechezach, rodzicom za przyprowadzanie dzieci oraz katechetkom za trud włożony w przygotowywanie i prowadzenie lekcji. Dzieci najpierw śpiewem wyraziły wdzięczność wobec Pana Boga, a następnie wierszem podziękowały za miniony rok katechetyczny:

"Słowa Pana Jezusa padały w dusze bardzo obficie, nie zapomnimy ich całe życie!

Więc chcemy w dziecięcej podzięce złożyć wyrazy uznania dla tych, co trudu włożyli najwięcej, by nas uczyć i dobrze wychować, by naszymi krokami kierować.