POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

o. Tomasz Sadowski CSsR

Ojciec Tomasz Sadowski wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) w 1983 r. i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. 17 czerwca 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Czesława Stanuli CSsR (Brazylia).

W latach 1990-1992 pracował jako proboszcz w Toruniu, a w latach 1992-1997 w PMK w Monachium. Stamtąd został wysłany na studia do Rzymu, gdzie uzyskał licencjat z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach 2000-2012 wykładał teologię biblijną Starego i Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jednocześnie w latach 2006-2009 był proboszczem Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie i jednocześnie ojcem duchowym Dekanatu Kraków-Podgórze. W tym czasie prowadził wiele serii rekolekcji i misji kościelnych w Polsce i za granicą. W latach 2012–2018 ponownie powierzono mu opiekę duszpasterską w PMK w Monachium. Od 2019 r. działa w parafii polskiej w Stuttgarcie. We wrześniu 2022 r. dekretem biskupa dra. Gepharda Fürst został mianowany proboszczem naszej Parafii.