POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

o. Roman Michalec CSsR

O. Roman Michalec urodził się 7 marca 1944 r. w Binarowej. W 1962 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu i tego samego roku rozpoczął Nowicjat w Zgromadzeniu Ojców Redemptorystów w Braniewie. W latach 1963-1969 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium w Tuchowie, a 10 sierpnia 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na rocznym tirocinium (1969-1970) przygotowywał się do głoszenia misji i rekolekcji parafialnych. Następnie poświęcił się pracy misyjnej w różnych ośrodkach w Polsce: w Głogowie (1970-1972), w Tuchowie (1972-1976) i w Warszawie (1976-1984). W tych latach wygłosił 360 misji i rekolekcji parafialnych na terenie całej Polski. Od 1 maja 1985 r. do 1 września 2017 r. był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Stuttgarcie, od 2006 r. przekształconej w Polską Parafię Katolicką p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Stuttgarcie.