POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Nowenna do MBNP

Nabożeństwo do Najświętszej Matki Bożej Nieustającej Pomocy zalecone przez Stolicę Apostolską ma na celu rozbudzenie i podtrzymanie praktyki ciągłej modlitwy („nieustającej modlitwy”). Jest to odpowiedź na wezwanie Chrystusa, że „zawsze należy się modlić, a nie ustawać” (Łk 18,1).

Do istoty tego nabożeństwa należy tzw. Modlitwa Rzymska i odczytywanie prywatnych próśb i podziękowań. Nabożeństwo najczęściej odbywa się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy raz w tygodniu, w środę.

***


Napisz swoje podziękowanie lub prośbę.

Napisz prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Tutaj możesz napisać swoją prośbę do MBNP

Tutaj możesz napisać swoje podziękowanie do MBNP

***

Nowenna do MBNP - Przebieg nabożeństwa

Na rozpoczęcie nabożeństwa śpiewa się wezwanie: O, Maryjo, witam Cię, lub inną pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po niej następuje modlitwa rzymska, którą zwykle odmawia się wspólnie.

Obrzędy wstępne


Modlitwa Rzymska

O Matko Nieustającej Pomocy,

z największą ufnością przychodzę dzisiaj, / przed twój święty obraz, / aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, / ani na moje dobre uczynki, / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. / Tenże Syn Twój umierając, / dał nam Ciebie za Matkę. / Czyż więc nie będziesz dla nas, / jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, / błagam najgoręcej, / abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, / której tak bardzo pragnę / i tak bardzo potrzebuję (chwila ciszy).

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, / udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. / Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej Nowennie pokornie proszę, / a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, / nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

Następuje pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po pieśni jest miejsce na odczytanie Słowa Bożego, okolicznościowe kazanie. Po kazaniu śpiewa się pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie odczytuje się podziękowania.

Podziękowania

O Maryjo, przyjmij dziękczynienia naszych sióstr i braci, którzy za twoim wstawiennictwem doznali szczególnych łask.

Następuje odczytanie podziękowań przyniesionych przez uczestników nabożeństwa (jeżeli podziękowań jest więcej, można ich odczytanie powierzyć kilku osobom). Po nich może nastąpić podanie lokalnych i okolicznościowych wezwań dziękczynnych lub chwila ciszy na indywidualne dziękczynienie. W mniejszej grupie intencje dziękczynne mogą być wypowiadane spontanicznie. Następnie prowadzący zaprasza do wspólnej modlitwy dziękczynnej. Może to uczynić tymi lub podobnymi słowami:

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, wraz z tymi, którzy dziś dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga za Twoim wstawiennictwem. Dołączamy do nich naszą modlitwę i wołamy:

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!

- za uzdrowionych z choroby,

- za pocieszonych w strapieniu,

- za ocalonych z rozpaczy,

- za podtrzymanych w zwątpieniu,

- za wyzwolonych z mocy grzechu,

- za wysłuchanych w błaganiu,

- za litość nam okazaną,

- za miłość Twą macierzyńską,

- za dobroć Twą niezrównaną,

- za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

O Maryjo, błogosławiona między niewiastami, racz przyjąć dziś naszą wdzięczność za Twoje nieustanne wstawiennictwo za nami u Boga, którego wraz z Tobą uwielbiamy za wielkie rzeczy, jakie uczynił Ci dla naszego zbawienia. W. Amen.

Następuje śpiew dziękczynny:

Prośby

O Maryjo, ubogaceni hojnymi darami, z tym większą ufnością przedstawiamy Ci prośby naszych braci i sióstr szukających Twojej pomocy.

Następuje odczytanie próśb przyniesionych przez uczestników nabożeństwa (jeżeli próśb jest więcej, można ich odczytanie powierzyć kilku osobom). W małej grupie prośby mogą być wypowiadane spontanicznie. Po nich prowadzący zaprasza do wspólnej modlitwy błagalnej. Może to uczynić tymi lub podobnymi słowami:

Gorąco polecamy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, prośby naszych braci i sióstr. Łączymy z nimi błagania w intencji wszystkich będących w potrzebie.

Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!

- za chorych, abyś ich uzdrowiła,

- za strapionych, abyś ich pocieszyła,

- za płaczących, abyś im łzy otarła,

- za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

- za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

- za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

- za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

- za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

- za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

- za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,

- o wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

O Maryjo, w Twoim macierzyńskim Sercu składamy nasze troski i potrzeby. Racz przedstawić je Bogu i oręduj nieustannie za nami i wszystkimi Jego dziećmi. W. Amen.

Następuje śpiew błagalny:

Obrzęd zakończenia

Pod twoją obronę…

Na zakończenie śpiewa się: O, Maryjo, żegnam Cię lub inną stosowną pieśń.

Jeśli po Nieustannej Nowennie lub bezpośrednio przed nią, nie sprawuje się Eucharystii, wspólne błagania można zakończyć Modlitwą Pańską. Odmawia się także modlitwę: 

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.