POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Niedziela Miłosierdzia Bożego

W 2002 roku w Łagiewnikach Święty Jan Paweł II powiedział: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia (…). Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.