POLSKA PARAFIA KATOLICKA STUTTGART

Pierwsze nabożeństwo fatimskie

W 106 rocznicę objawień fatimskich wierni Polskiej Parafii katolickiej w Stuttgarcie zgromadzili się na Mszy św. i nabożeństwie fatimskim pod przewodnictwem o. proboszcza Tomasza Sadowskiego CSsR. Na zakończenie nabożeństwa przy śpiewie litanii loretańskiej udaliśmy się w procesji maryjnej. 

Fatima jest wezwaniem do pójścia drogą wytyczoną przez Chrystusa. Przesłanie Maryi z Fatimy powinna mobilizować każdego z nas do bardzo konsekwentnego kroczenia drogą wiary, do codziennej modlitwy, troski o to, by być w stanie łaski uświęcającej, do osobistej więzi z Chrystusem. Fatima to również orędzie nadziei, który może poruszyć ludzkie serca.

Zapraszamy już dzisiaj na kolejne nabożeństwo 13 czerwca 2023 r.